Poslední aktualizace: leden 2023

Vítejte v www.hostrooster.com.

Následující podmínky služby (tyto „Smluvní podmínky“), řídí váš přístup a používání webu a mobilní aplikace HostRooster, včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na nebo prostřednictvím www.hostrooster.com nebo mobilní aplikace HostRooster (dále jen „stránka“) společnosti HOSTROOSTER LTD Číslo společnosti 11859241 Korespondenční adresa 79 Colthurst Crescent, Finsbury Park, Finsbury Park, Londýn, Anglie, N4 2FF a případně jejích dceřiných společností. HostRooster Ltd. a její dceřiné společnosti jsou zde společně označovány jako „HostRooster" „my“ nebo „nás“ a „vy“ nebo „uživatel“ znamená vás jako uživatele Stránek.

Přečtěte si prosím Obchodní podmínky důkladně před použitím našich webových stránek. Používáním stránek, otevřením účtu nebo kliknutím na přijetí nebo souhlas s podmínkami služby, když je vám tato možnost zpřístupněna, přijímáte a souhlasíte svým jménem nebo jménem svého zaměstnavatele nebo jakéhokoli jiného subjektu (pokud platné), abyste byli vázáni a dodržovali tyto smluvní podmínky a platební podmínky HostRooster, které se nacházejí zde („Platební podmínky“), který je zde uveden jako odkaz. Také potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli našim Ochrana osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami služby nebo Prohlášením o ochraně osobních údajů, nemáte povolen přístup na Stránku ani je používat. Další informace o činnosti a pravidlech používání webu naleznete v příslušných článcích na této stránce.

Tato stránka je nabízena a dostupná uživatelé, kteří jsou alespoň 18 let věku a plnoletosti k uzavření závazné smlouvy. Pokud je vám méně než 18 let a je vám alespoň 13 let, smíte používat stránky pouze prostřednictvím účtu vlastněného rodič nebo zákonný zástupce s jejich příslušným povolením. Pokud je vám méně než 13 let, nemáte oprávnění používat stránky ani služby HostRooster. Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že splňujete všechny výše uvedené požadavky na způsobilost. Pokud nesplňujete všechny tyto požadavky, nesmíte na stránky přistupovat ani je používat

Náš tým zákaznické podpory je k dispozici od 9:5 do 5:XNUMX (GMT-XNUMX), pokud máte nějaké dotazy týkající se stránek nebo podmínek služby. Kontaktování našeho týmu zákaznické podpory lze provést odesláním a žádost zde.

Původním jazykem těchto Podmínek služby, stejně jako všech ostatních textů na Stránkách, je angličtina. HostRooster zpřístupňuje tento překlad pouze pro pohodlí. V případě rozporu mezi původní anglickou verzí a jakýmkoli překladem, anglická verze má přednost.

 • Klíčové výrazy
  Kupující jsou uživatelé, kteří nakupují služby na HostRooster.
 • Obchodní účet je kolaborativní účet kupujícího vytvořený prostřednictvím HostRooster Business, jak je podrobně popsáno v obchodních podmínkách služby HostRooster (k dispozici zde).
 • Člen týmu obchodního účtu nebo člen týmu je jakýkoli uživatel, který je pozván nebo používá obchodní účet.
 • Vlastní nabídky jsou exkluzivní návrhy, které může prodávající vytvořit v reakci na konkrétní požadavky kupujícího.
 • Vlastní objednávky jsou požadavky kupujícího za účelem obdržení vlastní nabídky od prodávajícího.
 • Job Extras jsou doplňkové služby nabízené k Jobu Prodávajícího za dodatečnou cenu definovanou Prodávajícím.
 • Balíčky práce umožňují prodejcům nabízet služby v různých formátech a cenách. Balíčky mohou zahrnovat upgrady, které prodejcům umožňují nacenit jejich služby za základní cenu přes 5 USD.​
 • Stránka práce je místo, kde může prodávající popsat svou práci a podmínky zakázky a kupující může zakázku zakoupit a vytvořit objednávku.
 • Job / Jobs jsou služby nabízené na HostRooster.
 • Stránka objednávky je místo, kde spolu kupující a prodávající komunikují v souvislosti s objednanou zakázkou.
 • Objednávky jsou formální dohody mezi kupujícím a prodávajícím po provedení nákupu na stránce práce prodávajícího.

Přehled (hlavní pojmy, v kostce)
Na HostRooster pouze uživatelé s registrované účty mají povoleno nakupovat a prodávat zboží. S registrací nejsou spojeny žádné náklady. Když si vytvoříte účet, souhlasíte s tím, že nám poskytnete informace, které jsou přesné, úplné a aktuální. Souhlasíte také s tím, že si nevytvoříte účet s cílem podvádět nebo oklamat ostatní. Jste plně odpovědní za jakoukoli a veškerou aktivitu, ke které dojde na vašem účtu, stejně jako za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho hesla po celou dobu. Pokud jde o váš účet, nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli činy nebo opomenutí na vaší straně.

 • Práce na HostRooster mohou být nabízeny za základní vyvolávací cenu 5 USD. Některé práce jsou nabízeny za základní cenu vyšší než 5 USD, jak stanoví prodejce.
 • Kupující platí HostRooster předem za vytvoření objednávky.
 • Objednávky se nakupují prostřednictvím tlačítka Objednat, které se nachází na stránce práce prodejce nebo prostřednictvím vlastní nabídky.
 • Prodejci musí plnit své objednávky a nesmějí rušit objednávky pravidelně nebo bez udání důvodu. Zrušení objednávky ovlivní pověst a postavení Prodejců.
 • Prodejci získávají stavy účtů (Úrovně) na základě jejich výkonu a reputace. Pokročilé úrovně poskytují svým majitelům výhody, včetně nabízení služeb za vyšší ceny prostřednictvím Job Extras nebo prodeje jejich Job v násobcích.
 • Uživatelé nesmějí nabízet ani přijímat platby jiným způsobem než zadáním objednávky přes HostRooster.com.
 • Při zakoupení zakázky jsou kupujícím udělena veškerá práva na dodané dílo, pokud prodávající na své stránce práce nestanoví jinak.
 • HostRooster si vyhrazuje právo používat všechna publikovaná dodaná díla a návrhy log pro marketingové a propagační účely HostRooster.


Záleží nám na vašem soukromí. Můžete si přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů zde.


Uživatelé se zavazují dodržovat HostRooster's Normy Společenství, což je soubor pravidel a pokynů pro chování, které se vztahují na komunitu HostRooster a tržiště vedle těchto podmínek služby, které jsou čas od času aktualizovány.


SELLERS
Základy

Prodejci vytvářejí pracovní místa na HostRooster, aby umožnili kupujícím nakupovat jejich služby. Prodejci mohou kupujícím kromě svých pracovních míst nabízet také vlastní nabídky.


Každá zakázka, kterou prodáte a úspěšně dokončíte, akredituje váš účet s příjmem ve výši 80 % z částky nákupu.
HostRooster akredituje prodejce po dokončení objednávky. Definici dokončené objednávky naleznete v níže uvedené sekci „Objednávky“.
Další informace o přijímání plateb, poplatcích a daních naleznete v Platebních podmínkách.


Hodnocení prodejce se vypočítává na základě recenzí objednávek zveřejněných kupujícími nebo členy týmu obchodních účtů. Vysoká hodnocení umožňují prodejcům získat pokročilé úrovně prodejce (viz úrovně níže). V určitých případech může příliš nízké hodnocení vést k pozastavení účtu prodejce.


Z bezpečnostních důvodů může společnost HostRooster dočasně zakázat prodejci možnost vybírat příjmy, aby zabránil podvodné nebo nezákonné činnosti. K tomu může dojít v důsledku bezpečnostních problémů, nevhodného chování hlášeného ostatními uživateli nebo přidružení více účtů HostRooster k jednomu poskytovateli výběru.


Prodejci jsou zodpovědní za uzavření smlouvy o pojištění obecné odpovědnosti s částkami krytí, které jsou dostatečné k pokrytí všech rizik spojených s výkonem jejich služeb.

Zaměstnání
Prodejci mohou zveřejňovat vybrané množství aktivních úloh na základě jejich stavu úrovně.
7 pracovních míst pro prodejce bez statusu úrovně.
10 pracovních míst pro prodejce 1. úrovně.
20 pracovních míst pro prodejce 2. úrovně.
30 pracovních míst pro nejlépe hodnocené prodejce.


Úlohy vytvořené na HostRooster jsou uživatelem generovaný obsah.
Úlohy a/nebo uživatelé mohou být odstraněni HostRooster z webu za porušení těchto podmínek služby a/nebo našich komunitních standardů, které mohou zahrnovat (mimo jiné) následující porušení a/nebo materiály:


Nelegální nebo podvodné služby


Porušení autorských práv, porušení ochranných známek a porušení podmínek služby třetí strany jsou hlášeny prostřednictvím našeho Zásady nároků na duševní vlastnictví naleznete zde

 • Služby zaměřené na dospělé, pornografické, nevhodné/obscénní
 • Záměrné kopie Jobs
 • Spam, nesmysly nebo násilný či podvodný Jobs
 • Úkoly zavádějící pro kupující nebo jiné
 • Přeprodej regulovaného zboží
 • Nabídka přípravy akademických prací jménem kupujících
 • Příliš nízká kvalita pracovních míst
 • Propagace HostRooster a/nebo HostRooster Jobs prostřednictvím činností, které jsou zakázány jakýmikoli zákony, předpisy a/nebo podmínkami služeb třetích stran, a také prostřednictvím jakékoli marketingové aktivity, která negativně ovlivňuje naše vztahy s našimi uživateli nebo partnery.
 • Úlohy, které jsou odstraněny z důvodu výše uvedených porušení, mohou vést k pozastavení účtu prodejce.
 • Úlohy, které byly odstraněny z důvodu porušení zásad, nelze obnovit ani upravit.
 • Úlohy mohou být odstraněny z naší funkce Vyhledávání kvůli špatnému výkonu a/nebo špatnému chování uživatelů.
 • Úlohy mohou obsahovat předem schválené adresy URL webových stránek obsažené v poli Popis úlohy a požadavky. Úlohy obsahující webové stránky propagující obsah, který porušuje podmínky služby HostRooster a/nebo naše pravidla komunity, budou odstraněny.
 • Jobs musí mít odpovídající image Job související s nabízenou službou. Všem prodejcům je k dispozici možnost nahrát dva další obrázky práce. Prodejci musí poskytovat stejnou kvalitu služeb, jaká je zobrazena na jejich obrázcích práce. Opakované dodávky, které neodpovídají kvalitě zobrazené na obrázcích zakázky, mohou vést k tomu, že účet prodejce ztratí status prodejce nebo bude trvale deaktivován.
 • Úlohy mohou obsahovat schválené Job Video nahrané prostřednictvím nástrojů pro správu úloh dostupných na HostRooster.
 • Prohlášení na pracovní stránce, která podkopávají nebo obcházejí tyto podmínky služby, jsou zakázána.
 • Oprávněné zakázky ve vybraných kategoriích mohou nastavit balíčky zakázek, aby nabízely své služby ve strukturovaných formátech s více cenovými body za vybranou zakázku.
 • Některé kategorie jsou k dispozici pouze profesionálním prodejcům k vytváření pracovních míst. Pokud nejste profesionální prodejce, vytvoření zakázky pro služby dostupné pouze pro profesionála může vést k odebrání vaší zakázky.


Práce Extra
Job Extras jsou doplňkové služby nabízené k Jobu Prodávajícího za dodatečnou cenu definovanou Prodávajícím.
Pracovníci navíc mohou být odebráni z důvodu porušení našich podmínek služby a/nebo našich komunitních standardů. Konkrétní podmínky naleznete v části Úkoly výše, kde je uveden seznam služeb, které porušují naše smluvní podmínky. Úlohy mohou být odstraněny kvůli porušením uvedeným v Job Extras.


Množství Job Extras, které lze nabídnout, a cena za každou Job Extra, závisí na vaší Úroveň prodejce.


Služby nabízené prostřednictvím Job Extras musí souviset se základní službou a částí plnění na objednávce.
Job Extras může pokrývat různé kategorie služeb, které jsou součástí kvalitnějších poskytovaných služeb.
Prodejci mají možnost prodloužit dobu trvání objednávky pro každou práci navíc, která je přidána k objednávce. Jedná se o pokrytí času potřebného k dokončení doplňkové služby.


Úrovně
HostRooster je o pomoci prodejcům využít jejich dovednosti. Snažíme se poskytnout nejlepším prodejcům užitečné nástroje pro růst jejich podnikání. Prodejci, kteří investují do vlastní propagace, mohou dosáhnout větší spokojenosti zákazníků. A pokud doručí včas a udrží si vysokou kvalitu a hodnocení, může je HostRooster odměnit novými statusy, speciálními příležitostmi, výhodami a nástroji, které s tím přicházejí.

Prodejci HostRooster mohou získat úrovně účtu na základě své aktivity, výkonu a pověsti. Kritéria postupu naleznete zde.


Pokroky v úrovních jsou pravidelně aktualizovány automatickým systémem.


Aktuální úrovně, kterých může prodávající dosáhnout, jsou Úroveň 1, 2 a nejlépe hodnocené.


Prodejci, kteří si nemohou udržet svou vysokou kvalitu služeb, zaznamenají výrazný pokles hodnocení nebo přestanou včas dodávat, riskují ztrátu statusu prodejce a výhod, které s tím souvisí. Například pozdní dodávky, upozornění na účet prodejce a zrušení mohou způsobit, že prodejce přejde na jinou úroveň.


Pokročilé úrovně poskytují svým majitelům další výhody, včetně nabídky Jobs za vyšší ceny prostřednictvím Job Extras nebo prodeje jejich Job v násobcích.


Nejlépe hodnocení prodejci
Nejlépe hodnocené prodejce jsou vybírány ručně editory HostRooster prostřednictvím probíhajícího procesu kontroly založeného na senioritě, objemu prodeje, extrémně vysokém hodnocení, výjimečné péči o zákazníky, vysoké míře dokončení objednávek a vedení komunity. Nejlépe hodnocení prodejci získají přístup k rozsáhlejším funkcím než předchozí úrovně, včetně exkluzivního přístupu k funkcím beta a VIP podpory.
HostRooster neustále vyhodnocuje způsobilost k nejlepšímu hodnocení, aby bylo zajištěno, že budou dodrženy standardy kvality a očekávání výběru s nejlepším hodnocením. HostRooster si vyhrazuje právo změnit status Nejlépe hodnoceného prodejce na základě takového hodnocení. Nejlépe hodnocení prodejci, kteří si nedokážou udržet svou vysokou kvalitu díky výraznému poklesu hodnocení, přestanou dodávat včas, zvýší se míra zrušení nebo poruší naše smluvní podmínky a/nebo naše standardy komunity, také riskují ztrátu svého nejlépe hodnoceného stavu. a výhody z toho plynoucí.


Profesionální prodejci
Profesionální prodejci jsou předem prověření profesionálové, kteří procházejí procesem prověření redaktory HostRooster. Žádost o HostRooster Pro je otevřena všem: profesionálním nezávislým pracovníkům, kteří jsou s HostRooster noví, i stávajícím prodejcům HostRooster.
HostRooster neustále vyhodnocuje způsobilost profesionálních prodejců, aby bylo zajištěno, že budou dodrženy standardy kvality a očekávání výběru profesionálních prodejců. HostRooster si vyhrazuje právo změnit status profesionálního prodejce na základě takového hodnocení. Kromě toho profesionální prodejci, kteří si nemohou udržet svou vysokou kvalitu díky výraznému poklesu hodnocení, přestanou dodávat včas, zvýší se počet zrušení nebo poruší naše smluvní podmínky, také riskují ztrátu statusu profesionála a výhod, které s tím souvisí.

Vlastnosti prodejce
Prodejci HostRooster mají přístup k několika exkluzivním funkcím, které pomáhají přizpůsobit způsob, jakým mohou být nabízeny jejich služby.

Nabídka na míru
Prodejci mohou také zasílat vlastní nabídky řešící specifické požadavky kupujícího.
Vlastní nabídky definuje Prodávající s přesným popisem služby, cenou a předpokládaným časem dodání služby.
Vlastní nabídky se odesílají ze stránky konverzace.


Služby poskytované prostřednictvím vlastních nabídek nesmí porušovat podmínky služby HostRooster a/nebo naše standardy komunity.


Přeprava fyzických dodávek
Některé ze služeb na HostRooster jsou poskytovány fyzicky (umění a řemesla, sběratelské předměty atd.). Pro tyto typy zakázek se prodejci mohou rozhodnout definovat faktor ceny dopravy.

 • Úlohy, které zahrnují faktor ceny dopravy, musí mít fyzické dodávky zasílané kupujícím.
 • Náklady na dopravu přidané k zakázce se týkají pouze nákladů, které Prodejci vyžadují na odeslání fyzických položek kupujícím.
 • Důležité: Kupující, kteří zakoupí zakázky, které vyžadují fyzické doručení, budou požádáni o uvedení dodací adresy.
 • Prodejci jsou odpovědní za všechna přepravní opatření, jakmile kupující poskytne dodací adresu.
 • HostRooster neřeší ani nezaručuje přepravu, sledování, kvalitu a stav položek nebo jejich doručení a nenese odpovědnost za žádné škody nebo jiné problémy vyplývající z přepravy. Sledovací číslo je skvělý způsob, jak se vyhnout sporům souvisejícím s přepravou. Požadujeme zadání sledovacího čísla, pokud je k dispozici na stránce objednávky při dodání vaší práce.


KUPUJÍCÍ
Základy

Nesmíte nabízet přímé platby Prodejcům pomocí platebních systémů mimo platformu HostRooster.
HostRooster si vyhrazuje právo používat všechna veřejně publikovaná dodaná díla pro marketingové a propagační účely HostRooster.
Kupující mohou požádat o konkrétní službu pomocí funkce Odeslat požadavek. Služby požadované na HostRooster musí být povolenou službou na HostRooster. Kliknutím sem zobrazíte pokyny ke schváleným službám. Uživatelé by se měli zdržet používání funkce Post a Request pro jakýkoli jiný účel, než je hledání služeb na HostRooster.


Nákup
Přečtěte si prosím Platební podmínky pro provádění plateb prostřednictvím platformy HostRooster a informace o poplatcích a daních.
Kromě toho mohou kupující požádat o vlastní objednávku, která řeší konkrétní požadavky kupujícího, a prostřednictvím webu obdržet od prodejců vlastní nabídku. Nesmíte prodejcům nabízet platbu nebo provádět platby jiným způsobem než prostřednictvím webu HostRooster.com. V případě, že jste byli požádáni o použití alternativního způsobu platby, nahlaste to prosím neprodleně zákaznické podpoře zde.


ZAKÁZKY
Základy

Po potvrzení platby bude vaše objednávka vytvořena a bude jí přiděleno jedinečné číslo objednávky HostRooster (#FO).
Prodejci musí doručit dokončené soubory a/nebo doklady o práci pomocí tlačítka Doručit práci (umístěného na stránce Objednávka) podle služby, která byla zakoupena a inzerována na jejich zakázce.


Prodejci nesmějí zneužívat tlačítko Doručit práci k obcházení pokynů pro objednávku popsaných v těchto smluvních podmínkách. Použití tlačítka „Doručit práci“, když Objednávka nebyla splněna, může mít za následek zrušení této Objednávky po kontrole, ovlivnit hodnocení Prodávajícího a mít za následek varování Prodávajícímu.


Objednávka je označena jako dokončená poté, co je označena jako Doručená a poté přijata Kupujícím. Objednávka bude automaticky označena jako dokončená, pokud nebude přijata a do 3 dnů poté, co byla objednávka označena jako doručená, nebyla podána žádná žádost o úpravu. Kupující může tuto lhůtu prodloužit až o dalších 5 dnů.


Vyzýváme naše kupující a prodávající, aby se pokusili urovnat konflikty mezi sebou. Pokud to z jakéhokoli důvodu selže po použití Centra řešení nebo pokud narazíte na nepovolené použití na webu, mohou uživatelé kontaktovat oddělení zákaznické podpory společnosti HostRooster se žádostí o pomoc zde. Další informace o sporech, zrušení objednávky a vrácení peněz naleznete v Platebních podmínkách.
Objednávky prostřednictvím výrobce loga jsou dokončeny, jakmile kupující provede platbu.


Některé zakázky, které nabízejí místní služby, mohou vyžadovat osobní setkání kupujících a prodávajících, aby prodávající mohl službu provést. V takových případech by si uživatelé měli uvědomit, že HostRooster nezaručuje chování, chování, bezpečnost, vhodnost nebo schopnosti kupujících ani prodávajících. Kupující i Prodejci souhlasí s tím, že veškeré riziko vyplývající z jejich setkání a/nebo jejich používání či provádění místních služeb zůstává výhradně na nich a společnost HostRooster nenese žádnou odpovědnost ani neručí za žádné místní služby poskytované Prodejci. V případě, že je služba prováděna v prostorách kupujících, kupujícím se doporučuje, aby uzavřeli řádné pojistné smlouvy na pokrytí jejich odpovědnosti jako vlastníka objektu. Smluvní podmínky a standardy komunity HostRooster zůstávají platné pro objednávky, které jsou prováděny mimo tržiště (včetně, mimo jiné, níže uvedených omezení nezákonného použití, nevhodného chování a jazyka a cíleného zneužívání).


Zpracování objednávek
Když si Kupující objedná zakázku, je Prodávající informován e-mailem a také oznámeními na stránce, když je přihlášen k účtu.
Prodejci jsou povinni dodržet dodací lhůtu, kterou zadali při vytváření svých zakázek. Pokud tak neučiní, umožní kupujícímu zrušit objednávku, když je objednávka označena jako opožděná, a může poškodit status prodávajícího.


Prodejci musí odeslat dokončené soubory a/nebo doklad o práci pomocí tlačítka Doručit dokončenou práci (umístěného na stránce Objednávka), aby označili objednávku jako doručenou.

Uživatelé jsou zodpovědní za kontrolu všech přenášených souborů na výskyt virů a malwaru. HostRooster nenese odpovědnost za žádné škody, které by mohly nastat v důsledku používání webu, použití obsahu nebo přenesených souborů.

Kupující mohou použít funkci „Požádat o revize“ umístěnou na stránce objednávky, zatímco objednávka je označena jako doručená, pokud dodané materiály neodpovídají popisu prodávajícího na jejich pracovní stránce nebo neodpovídají požadavkům zaslaným prodávajícímu na začátku proces objednávky.


Hodnocení
Zpětná vazba od kupujících při vyplňování objednávky je nezbytnou součástí systému hodnocení HostRooster. Recenze ukazují celkovou zkušenost kupujícího s prodejci a jejich službami. Kupujícím se doporučuje, aby sdělili prodávajícímu jakékoli obavy, které se během aktivní objednávky vyskytly v souvislosti se službou poskytovanou prodávajícím.

Zanechání zpětné vazby od kupujícího je základní výsadou kupujícího. Recenze zpětné vazby nebudou odstraněny, pokud nedojde k jasnému porušení našich smluvních podmínek a/nebo našich standardů komunity.

Abychom zabránili jakémukoli zneužití našeho systému zpětné vazby, všechny zpětné vazby musí pocházet z legitimních prodejů prováděných výhradně prostřednictvím platformy HostRooster od uživatelů v rámci naší komunity. Uspořádané nákupy, jejichž cílem je uměle zvýšit hodnocení prodejce nebo zneužít platformu HostRooster nákupy z dalších účtů, budou mít za následek trvalé pozastavení všech souvisejících účtů.
Komentáře zpětné vazby poskytnuté kupujícími jsou veřejně zobrazeny na stránce práce prodejce.

Pracovní vzorky jsou dodané obrázky a videa zaslané kupujícímu v doručovací zprávě. Ukázky práce jsou přidány do živého portfolia prodejce na jeho stránce práce, pokud se kupující rozhodne publikovat ukázku práce a zároveň poskytuje veřejnou zpětnou vazbu.

Zadržení dodání služeb, souborů nebo informací potřebných k dokončení služby zakázky se záměrem získat příznivé recenze nebo doplňkové služby je zakázáno.

Odpověď a odeslání recenze: Jakmile je dílo doručeno, má kupující tři dny na odpověď. Pokud během lhůty pro odpověď nebude poskytnuta žádná odpověď, bude objednávka považována za dokončenou.

Uživatelé mohou zanechat recenze na objednávkách až 10 dní poté, co je objednávka označena jako dokončená. Po 10 dnech nelze k objednávce přidat žádné nové recenze.

Prodejci nesmí od svých kupujících vyžadovat odstranění zpětné vazby prostřednictvím vzájemného zrušení.
Jakmile kupující odešle svou recenzi, prodávající obdrží oznámení a bude mít také možnost zanechat recenzi o spolupráci s kupujícím. Upozornění: Prodejci v této fázi nemohou vidět recenzi kupujícího.
Jakmile prodejce i kupující dokončí své recenze nebo po uplynutí 10 dnů, budou všechny zveřejněné recenze zveřejněny.
Reakce na recenzi: Jakmile budou zveřejněny recenze od kupujícího i prodávajícího, může prodávající odpovědět na recenzi kupujícího ze stránky objednávky, která je zobrazena na stránce práce prodávajícího, pod zpětnou vazbou kupujícího.
Recenze zpětné vazby nejsou k dispozici pro objednávky provedené prostřednictvím Logo Maker.


Spory a zrušení
Vyzýváme naše kupující a prodávající, aby se pokusili urovnat konflikty mezi sebou. Pokud to z jakéhokoli důvodu selže po použití Centra řešení nebo pokud narazíte na nepovolené použití na webu, mohou uživatelé kontaktovat oddělení zákaznické podpory společnosti HostRooster se žádostí o pomoc zde. Další informace o sporech, zrušení objednávky a vrácení peněz naleznete v Platebních podmínkách.

Chování a ochrana uživatele
HostRooster umožňuje lidem na celém světě vytvářet, sdílet, prodávat a nakupovat téměř jakoukoli službu, kterou potřebují, za bezkonkurenční hodnotu. Služby nabízené na HostRooster odrážejí rozmanitost expandující ekonomiky pracovních míst. Členové komunity HostRooster komunikují a zapojují se prostřednictvím objednávek, sociálních médií a na komunitních fórech HostRooster.

HostRooster udržuje přátelské, komunitní a profesionální prostředí. Uživatelé by se tohoto ducha měli držet při účasti na jakékoli činnosti nebo rozšíření HostRooster. Tato část se týká očekávaného chování, které by uživatelé měli dodržovat při vzájemné interakci na HostRooster.

Chcete-li nahlásit porušení našich smluvních podmínek a/nebo našich komunitárních norem, nevhodné chování uživatele nebo dotazy týkající se vašeho účtu, kontaktujte prosím naši Tým zákaznické podpory zde.

Základy
Abychom chránili soukromí našich uživatelů, jsou uživatelské identity udržovány v anonymitě. Vyžadování nebo poskytování e-mailových adres, uživatelských jmen pro Skype/IM, telefonních čísel nebo jakýchkoli jiných osobních kontaktních údajů za účelem komunikace mimo HostRooster za účelem obcházení nebo zneužití systému zasílání zpráv HostRooster nebo platformy HostRooster není povoleno. Jakákoli nezbytná výměna osobních údajů potřebná k pokračování služby může být vyměněna na stránce objednávky. HostRooster neposkytuje žádnou záruku úrovně služeb nabízených kupujícím. Můžete použít nástroje pro řešení sporů, které jsou vám k dispozici na stránce objednávky.

 • HostRooster neposkytuje ochranu uživatelům, kteří komunikují mimo platformu HostRooster.
 • Veškeré informace a výměny souborů musí být prováděny výhradně na platformě HostRooster.
 • Hrubé, urážlivé, nevhodné výrazy nebo násilné zprávy nebudou tolerovány a mohou vést k upozornění na účet nebo k pozastavení/odstranění vašeho účtu.
 • HostRooster je otevřený pro každého. Zavazujete se, že nebudete diskriminovat žádného jiného uživatele na základě pohlaví, rasy, věku, náboženské příslušnosti, sexuální orientace ani jinak a berete na vědomí, že taková diskriminace může vést k pozastavení/odstranění vašeho účtu.
 • Uživatelé nesmějí předkládat návrhy ani vyzývat strany představené prostřednictvím HostRooster, aby uzavřely smlouvu, zapojily se nebo zaplatily mimo HostRooster.
 • Objednávky
 • Uživatelům, kteří mají v úmyslu pomlouvat konkurenční prodejce objednávkou u konkurenčních služeb, budou jejich recenze odstraněny nebo další akce související se stavem účtu budou určeny kontrolou našeho týmu pro důvěryhodnost a bezpečnost.
 • Uživatelé se musí zdržet spamování nebo nabádání předchozích kupujících nebo prodávajících k odstraňování/úpravě recenzí nebo rušení objednávek, které nejsou v souladu se zásadami zrušení objednávky nebo zpětné vazby.
 • Zaměstnání
 • Uživatelé mohou zákaznické podpoře nahlásit úlohy, které mohou porušovat podmínky služby HostRooster na základě replikované podobnosti hlášené úlohy s již existujícími službami (kopírovací úlohy).
 • Prodejci zaručují, že jakýkoli obsah zahrnutý do jejich zakázek bude originálním dílem vytvořeným prodejci a neporuší žádná práva třetích stran, včetně, bez omezení, autorských práv, ochranných známek nebo servisních značek. V případě, že jsou určitá média s hudbou nebo stopáží začleněna do Jobs, Prodávající prohlašují a zaručují, že mají platnou licenci k použití takové hudby a/nebo záběrů a k jejich zahrnutí do Jobs.
 • HostRooster bude reagovat na jasná a úplná oznámení o údajném porušení autorských práv nebo ochranné známky. Naše postupy pro nároky na duševní vlastnictví si můžete prohlédnout zde.
 • Hlášení porušení
 • Pokud narazíte na jakýkoli obsah, který může porušovat naše smluvní podmínky a/nebo naše pravidla komunity, měli byste nám to nahlásit prostřednictvím příslušných kanálů vytvořených k řešení těchto problémů, jak je uvedeno v našich smluvních podmínkách. Všechny případy kontroluje náš tým pro důvěru a bezpečnost. Kvůli ochraně soukromí jednotlivců nejsou výsledky vyšetřování sdíleny. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Porušení
Uživatelé mohou na svůj účet obdržet varování za porušení našich smluvních podmínek a/nebo našich norem komunity nebo za jakékoli nevhodné chování uživatele nahlášené našemu týmu pro důvěru a bezpečnost. Upozornění bude zasláno na e-mailovou adresu uživatele a zobrazí se tomuto uživateli na Stránkách. Upozornění neomezují aktivitu účtu, ale mohou vést k tomu, že váš účet ztratí status prodejce nebo bude trvale deaktivován na základě závažnosti porušení.

 • Nepovolené použití
  Služby pro dospělé a pornografie – HostRooster nepovoluje žádnou výměnu pornografických materiálů a služeb zaměřených na dospělé.
 • Nevhodné chování a jazyk – Komunikace na HostRooster by měla být přátelská, konstruktivní a profesionální. HostRooster odsuzuje šikanu, obtěžování a nenávistné projevy vůči ostatním. Umožňujeme uživatelům médium, pro které si jednotlivci vyměňují zprávy, systém pro hodnocení objednávek a zapojení na větších platformách, jako je naše komunitní fórum a stránky sociálních médií.
 • Phishing a spam – bezpečnost členů je nejvyšší prioritou. Jakékoli pokusy o zveřejnění nebo odeslání škodlivého obsahu s úmyslem ohrozit účet nebo počítačové prostředí jiného člena jsou přísně zakázány. Respektujte prosím soukromí našich členů tím, že je nebudete kontaktovat s nabídkami, dotazy, návrhy nebo čímkoli, co přímo nesouvisí s jejich prací nebo objednávkami.
 • Soukromí a identita – Nesmíte zveřejňovat ani zveřejňovat soukromé a důvěrné informace jiných lidí. Jakákoli výměna osobních údajů potřebná pro dokončení služby musí být uvedena na stránce objednávky. Prodejci dále potvrzují, že jakékoli informace, které obdrží od kupujícího a které nejsou veřejným vlastnictvím, nebudou použity k žádnému jinému účelu než k dodání díla kupujícímu. Všichni uživatelé, kteří se zapojí a komunikují mimo HostRooster, nebudou chráněni našimi podmínkami služby.
 • Autentický profil HostRooster – Nesmíte vytvořit falešnou identitu na HostRooster, zkreslovat svou identitu, vytvořit profil HostRooster pro nikoho jiného než pro sebe (skutečnou osobu) nebo používat nebo se pokoušet používat účet nebo informace jiného uživatele; Vaše profilové informace, včetně vašeho popisu, dovedností, polohy atd., i když mohou být anonymní, musí být přesné a úplné a nesmí být zavádějící, nezákonné, urážlivé nebo jinak škodlivé. HostRooster si vyhrazuje právo požadovat, aby uživatelé prošli procesem ověření, aby mohli používat stránky (ať už pomocí ID, telefonu, fotoaparátu atd.).
 • Nároky na duševní vlastnictví – HostRooster bude reagovat na jasná a úplná oznámení o údajném porušení autorských práv nebo ochranné známky a/nebo porušení podmínek služby třetí strany. Naše postupy pro nároky na duševní vlastnictví si můžete prohlédnout zde.
 • Podvod / Nezákonné použití – HostRooster nesmíte používat k žádným nezákonným účelům nebo k provádění nezákonných činností.
 • Zneužívání a spam
  Více účtů – Aby se zabránilo podvodům a zneužití, jsou uživatelé omezeni na jeden aktivní účet HostRooster a jeden aktivní účet HostRooster Business. Jakýkoli další účet, který má být vytvořen za účelem obcházení pokynů, podpory konkurenčních výhod nebo klamání komunity HostRooster, bude deaktivován. Hromadné vytvoření účtu může mít za následek deaktivaci všech souvisejících účtů. Poznámka: Jakékoli porušení smluvních podmínek společnosti HostRooster a/nebo našich norem komunity je důvodem k trvalému pozastavení všech účtů.
 • Cílené zneužívání – Netolerujeme uživatele, kteří se zapojují do cíleného zneužívání nebo obtěžování vůči jiným uživatelům na HostRooster. To zahrnuje vytváření nových více účtů k obtěžování členů prostřednictvím našeho systému zpráv nebo objednávek.
 • Prodej účtů – Nesmíte kupovat ani prodávat účty HostRooster.

Vlastnická omezení
Stránky, včetně jejich obecného rozvržení, vzhledu a chování, designu, informací, obsahu a dalších materiálů na nich dostupných, jsou výhradně ve vlastnictví společnosti HostRooster a jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a dalšími zákony o duševním vlastnictví. HostRooster®, je registrovaná ochranná známka vlastněná výhradně společností HostRooster. Uživatelé nemají žádné právo a výslovně souhlasí s tím, že nebudou dělat následující s ohledem na Stránku nebo jakoukoli část, komponentu nebo rozšíření Stránky (včetně jejích mobilních aplikací): (i) kopírovat, přenášet, přizpůsobovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, vytvářet odvozená díla, publikovat nebo reprodukovat je jakýmkoli způsobem; (ii) zpětně sestavovat, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet odvodit jeho zdrojový kód, základní myšlenky, algoritmy, strukturu nebo organizaci; (iii) odstranit všechna upozornění na autorská práva, identifikaci nebo jakákoli jiná upozornění na vlastnická práva; (iv) používat automatizační software (boty), hacky, úpravy (mody) nebo jakýkoli jiný neautorizovaný software třetích stran určený k úpravě webu; (v) pokoušet se získat neoprávněný přístup, zasahovat, poškodit nebo narušit stránku nebo počítačové systémy nebo sítě připojené k této stránce; (vi) obcházet, odstraňovat, měnit, deaktivovat, znehodnocovat nebo mařit jakákoli technologická opatření nebo ochranu obsahu Stránek; (vii) používat jakéhokoli robota, pavouka, prohledávače nebo jiná automatická zařízení, proces, software nebo dotazy, které zachycují, „těží“, seškrabávají nebo jinak přistupují na web ke sledování, extrahování, kopírování nebo shromažďování informací nebo dat z nebo prostřednictvím webu, nebo se zapojit do jakéhokoli ručního procesu za účelem provedení stejného, ​​(viii) zavádět do našich systémů jakékoli viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiné materiály, které jsou škodlivé nebo technologicky škodlivé, (ix) používat stránky jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit , deaktivovat, přetížit nebo narušit stránku nebo zasahovat do užívání stránek jiných uživatelů nebo (x) přistupovat na stránky nebo je používat jakýmkoli způsobem, který není výslovně povolen v těchto podmínkách služby. Uživatelé se také zavazují, že nedovolí ani nezmocní nikoho jiného, ​​aby provedl cokoli z výše uvedeného.

S výjimkou omezeného práva na používání webu podle těchto podmínek služby společnost HostRooster vlastní všechna práva, titul a podíl na webu (včetně veškerých práv duševního vlastnictví na nich) a souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky. v rozporu s takovými vlastnickými podíly. Vyhrazujeme si všechna práva v souvislosti se stránkou a jejím obsahem (jiným než UGC), včetně, bez omezení, výhradního práva na vytváření odvozených děl.

Práva na zpětnou vazbu
V rozsahu, v jakém společnosti HostRooster poskytnete jakékoli komentáře, návrhy nebo jinou zpětnou vazbu týkající se platformy HostRooster nebo webu jako celku, jakož i dalších produktů nebo služeb HostRooster (souhrn, „zpětná vazba“), budete považováni za udělené HostRooster exkluzivní, bezplatná, plně splacená, trvalá, neodvolatelná, celosvětová vlastnická práva ve zpětné vazbě. HostRooster nemá žádnou povinnost implementovat zpětnou vazbu, kterou obdrží od uživatelů.

Důvěrnost
Prodejci by si měli uvědomit, že může existovat potřeba, aby kupující sdělil určité důvěrné informace, které mají být použity prodávajícími za účelem dodání objednaného díla, a aby tyto důvěrné informace ochránili před neoprávněným použitím a zveřejněním. Prodejci proto souhlasí s tím, že budou s veškerými informacemi obdrženými od kupujících zacházet jako s vysoce citlivými, přísně tajnými a utajovanými materiály. Aniž by došlo k odchýlení se od obecnosti výše uvedeného, ​​Prodejci výslovně souhlasí s tím, že (i) budou všechny takové informace zachovávat v přísné důvěrnosti; (ii) nesdělovat informace žádným třetím stranám; (iii) nepoužije informace k žádnému účelu kromě dodání objednaného díla; a (vi) nekopírovat nebo reprodukovat žádné informace bez svolení kupujícího.

Všeobecné podmínky
HostRooster si vyhrazuje právo pozastavit jakýkoli účet nebo trvale deaktivovat účty z důvodu porušení těchto Podmínek služby a/nebo našich komunitárních norem nebo z důvodu jakéhokoli nezákonného nebo nevhodného použití webu nebo služeb.
Porušení smluvních podmínek společnosti HostRooster a/nebo našich norem komunity může vést k trvalému deaktivaci vašeho účtu.
Uživatelé s deaktivovanými účty nebudou moci prodávat ani nakupovat na HostRooster.
Uživatelé, kteří porušili naše smluvní podmínky a/nebo naše pravidla komunity a jejich účet byl deaktivován, mohou kontaktovat náš tým zákaznické podpory, který jim poskytne další informace o porušení a stavu účtu.
Uživatelé mají možnost povolit funkce zabezpečení účtu, aby chránili svůj účet před jakýmkoli neoprávněným použitím.
Uživatelé musí mít možnost ověřit vlastnictví svého účtu prostřednictvím zákaznické podpory poskytnutím materiálů, které prokazují vlastnictví daného účtu.


Spory by měly být řešeny pomocí nástrojů pro řešení sporů HostRooster („Centrum řešení“ na stránce objednávky) nebo kontaktováním zákaznické podpory HostRooster.


HostRooster může čas od času provádět změny svých podmínek služby. Po provedení těchto změn HostRooster zpřístupní novou kopii podmínek služby na této stránce.


Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete používat HostRooster po datu, kdy se změnily podmínky služby, bude HostRooster považovat vaše používání za souhlas s aktualizovanými podmínkami služby.


Uživatelem generovaný obsah


Uživatelsky generovaný obsah („UGC“) označuje obsah přidaný uživateli na rozdíl od obsahu vytvořeného webem. Veškerý obsah nahraný na HostRooster našimi uživateli (kupujícími a prodávajícími) je obsah vytvářený uživateli. HostRooster nekontroluje vhodnost obsahu nahraného/vytvořeného uživatelem z hlediska vhodnosti, porušení autorských práv, ochranných známek, jiných práv nebo porušení a uživatel nahrávající/vytvářející takový obsah nese výhradní odpovědnost za tento obsah a důsledky jeho použití, zveřejnění, ukládání nebo přenosu. Nahráním nebo vytvořením obsahu na platformě HostRooster prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jste získali veškerá práva, licence, souhlasy, oprávnění, pravomoci a/nebo oprávnění potřebné k použití a/nebo nahrání takového obsahu a že takový obsah obsah nebo jeho použití na Stránkách neporušuje a nebude (a) porušovat nebo porušovat jakékoli duševní vlastnictví, vlastnická práva nebo soukromí, práva na ochranu dat nebo publicitu jakékoli třetí strany; (b) porušovat jakékoli platné místní, státní, federální a mezinárodní zákony, předpisy a úmluvy; a/nebo (c) porušovat jakékoli zásady a/nebo podmínky služby vaší nebo třetí strany. Vyzýváme všechny, aby nahlásili porušení spolu s dokladem o vlastnictví, pokud je to vhodné. Nahlášený obsah porušující zásady může být odstraněn nebo zakázán.

HostRooster dále nezodpovídá za obsah, kvalitu nebo úroveň služeb poskytovaných Prodejci (a to ani v případě, že jsou profesionálními prodejci, nejlépe hodnocenými prodejci, nabízejí propagovaná pracovní místa nebo jinak). Neposkytujeme žádnou záruku s ohledem na zakázky, jejich dodání, jakoukoli komunikaci mezi kupujícími a prodávajícími a návrhy log vytvořené prostřednictvím výrobce loga. Doporučujeme uživatelům, aby využili výhod našeho systému hodnocení, naší komunity a zdravého rozumu při výběru vhodných služeb.

Nabízením služby se Prodávající zavazuje, že má dostatečná oprávnění, práva a/nebo licence k poskytování, prodeji nebo dalšímu prodeji služby, která je nabízena na HostRooster. Prodejci inzerující online svou práci nebo návrh loga vytvořený prostřednictvím Tvůrce loga musí splňovat zákony a podmínky služby reklamní platformy nebo příslušné webové stránky používané k inzerci. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek odstranění zakázky nebo návrhu loga z tvůrce loga, podle okolností, a může vést k pozastavení účtu prodejce.

Konkrétní podmínky související s právy duševního vlastnictví a pro nahlašování stížností na porušení autorských práv (oznámení DMCA) nebo porušení ochranné známky – viz naše Zásady nároků na duševní vlastnictví, které tvoří nedílnou součást těchto podmínek služby. Upozorňujeme, že naší zásadou je za vhodných okolností deaktivovat a/nebo ukončit účty uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva.

Vlastnictví
Vlastnictví a omezení: Při nákupu zakázky na HostRooster, pokud není na stránce práce/popisu práce prodávajícího jasně uvedeno jinak, při dodání díla a zaplacení jsou kupujícímu udělena veškerá práva duševního vlastnictví, včetně, nikoli však výhradně, autorských práv. v díle dodaném od prodávajícího a prodávající se vzdává veškerých morálních práv v něm obsažených. V souladu s tím prodávající výslovně postupuje kupujícímu autorská práva k dodanému dílu. Veškerý převod a postoupení duševního vlastnictví kupujícímu podléhá úplnému zaplacení zakázky a dodávka nesmí být použita, pokud je platba z jakéhokoli důvodu zrušena. Pro odstranění pochybností platí, že u díla vytvořeného na zakázku (jako je umělecké dílo, designérské dílo, generování zpráv apod.) je dodané dílo a jeho autorská práva výhradním vlastnictvím kupujícího a prodávající při dodání souhlasí s tím, že v souladu s těmito Podmínkami poskytování služeb postupuje veškerá práva, vlastnické právo a podíly na dodaném díle kupujícímu. Některé zakázky (včetně zakázkově vytvořených prací) účtují dodatečné platby (prostřednictvím Job Extras) za licenci pro komerční použití. To znamená, že pokud si zakoupíte Úlohu pro osobní použití, budete vlastnit všechna práva, která pro takové použití požadujete, a nebudete potřebovat licenci pro komerční použití. Pokud jej hodláte používat za jakýkoli poplatek nebo jinou protihodnotu nebo pro jakýkoli účel, který je přímo či nepřímo spojen s jakýmkoli podnikáním nebo jiným podnikem určeným k zisku, budete si muset zakoupit licenci pro komerční použití prostřednictvím Job Extra a budete mít širší práva, která pokrývají vaše obchodní využití.

V případě Voice Over Jobs, kdy je dílo dodáno a za úplatu, kupující kupuje základní práva (což znamená, že kupující platí jednorázový poplatek, který mu umožňuje používat dílo navždy a pro jakýkoli účel kromě reklam, rádia). , televizní a internetové reklamní spoty). Pokud máte v úmyslu používat Voice Over k propagaci produktu a/nebo služby (s výjimkou placených marketingových kanálů), budete si muset zakoupit Komerční práva (Buy-Out) prostřednictvím Job Extra. Pokud máte v úmyslu používat Voice Over v rozhlasových, televizních a internetových reklamách, budete si muset zakoupit Úplná vysílací práva (Buy-Out) prostřednictvím Job Extra. Další informace o typu výkupů naleznete níže.

Uživatelé (kupující i prodávající) dále souhlasí s tím, že pokud výslovně neuvedou jinak, obsah uživatelé dobrovolně vytvářejí/nahrávají na HostRooster, včetně pracovních textů, fotografií, videí, uživatelských jmen, uživatelských fotografií, uživatelských videí a jakýchkoli dalších informací, včetně zobrazení dodaného díla, může HostRooster použít bez úplaty pro marketingové a/nebo jiné účely.

Voice Over Commercial Buy-out
Při nákupu Voice Over Job vám Prodávající uděluje trvalou, exkluzivní, nepřenosnou, celosvětovou licenci k používání zakoupeného Voice Overu (kromě reklam, rozhlasových, televizních a internetových reklamních spotů).


Zakoupením obchodních práv (výkup) s vaší objednávkou vám prodávající kromě základních práv uděluje licenci k používání Voice Over pro jakékoli firemní, propagační a nevysílací účely. Firemní, propagační a nevysílací účely znamenají jakékoli obchodní využití pro vytvoření nebo propagaci zisku nebo služby pro produkt (s výjimkou placených marketingových kanálů), jako jsou (například): zveřejněná vysvětlující videa na firemní webové stránky, sociální sítě nebo e-mailové kampaně, audioknihy, úvody podcastů a přísně vylučuje jakýkoli nezákonný, nemorální nebo pomlouvačný účel.


Zakoupením práv na úplné vysílání (buy-out) s vaší objednávkou vám prodávající kromě obchodních práv uděluje licenci na úplné vysílání, které zahrnuje internetové, rozhlasové a televizní „placené kanály“ včetně (prostřednictvím příklad): televizní reklamy, rádiové reklamy, internetová rádia a platformy pro streamování hudby/videa a přísně vylučuje jakýkoli nezákonný, nemorální nebo pomlouvačný účel.

Tento výkup podléhá podmínkám služby HostRooster. Na nákup této dodávky se nevztahuje žádná záruka, výslovná ani předpokládaná, a to ani s ohledem na vhodnost pro konkrétní účel. Prodejce ani HostRooster nenesou odpovědnost za žádné nároky nebo náhodné, následné nebo jiné škody vyplývající z této licence, dodání nebo vašeho použití dodávky.

Licence pro komerční použití práce
Zakoupením „licence pro komerční použití“ s vaší zakázkou vám prodejce uděluje trvalou, exkluzivní, nepřenosnou, celosvětovou licenci k použití zakoupené dodávky pro povolené komerční účely. Pro vyloučení pochybností si prodávající ponechává veškerá vlastnická práva. „Povolené komerční účely“ znamenají jakékoli obchodní použití, jako je (například) reklama, propagace, vytváření webových stránek, integrace do produktu, softwaru nebo jiných obchodních nástrojů atd., a přísně vylučuje jakýkoli nezákonný, nemorální nebo pomlouvačný účel. . Tato licence podléhá podmínkám služby HostRooster. Na nákup této dodávky se nevztahuje žádná záruka, výslovná ani předpokládaná, a to ani s ohledem na vhodnost pro konkrétní účel. Prodejce ani HostRooster nenesou odpovědnost za žádné nároky nebo náhodné, následné nebo jiné škody vyplývající z této licence, dodání nebo vašeho použití dodávky.

Zřeknutí se záruk
POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, JEJICH OBSAHU A JAKÝCHKOLI SLUŽEB ČI POLOŽEK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK JE NA VLASTNÍ RIZIKO. STRÁNKY, JEJICH OBSAH A JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. ANI HOSTROOSTER ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ S HOSTROOSTEREM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ S OHLEDEM NA KOMPLETNOST, ZABEZPEČENÍ, SPOLEHLIVOST, KVALITU, PŘESNOST NEBO DOSTUPNOST STRÁNEK.

POSKYTOVÁNÍ NEDOTÝKAJÍ SE, ŽE JE MOŽNÉ OVLIVNIT ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEMŮŽE BÝT VYLOUČENY NEBO OMEZENY PODLE PLATNÉHO ZÁKONA.

Strojový překlad
Určitý obsah vytvořený uživateli na Stránkách byl pro vaše pohodlí přeložen pomocí překladatelských softwarů založených na Amazonu nebo Google. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, nicméně žádný automatický překlad není dokonalý ani není určen k tomu, aby nahradil lidské překladatele. Takové překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům stránek a jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Na přesnost, spolehlivost nebo správnost takových překladů z angličtiny do jiného jazyka se neposkytuje žádná záruka, ať už vyjádřená nebo předpokládaná. Některý obsah vytvořený uživateli (jako jsou obrázky, videa, Flash atd.) nemusí být vůbec přesně přeložen nebo přeložen kvůli omezením překladatelského softwaru.

Společnost Google se zříká všech záruk souvisejících s překlady, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně jakýchkoli záruk přesnosti, spolehlivosti a jakýchkoli předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv.

Oficiální text je anglická verze stránek. Jakékoli nesrovnalosti nebo rozdíly vytvořené v překladu nejsou závazné a nemají žádný právní účinek pro účely souladu nebo vymáhání. Pokud vyvstanou nějaké otázky týkající se přesnosti informací obsažených v přeloženém obsahu, podívejte se prosím na anglickou verzi obsahu, která je oficiální verzí.

Omezení odpovědnosti
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE HOSTROOSTER, JEHO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ANI JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, ZAMĚSTNANCI, AGENCI, ŘEDITELÉ NEBO ŘEDITELÉ ODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI PRÁVNÍ TEORIE, VZNIKLÉ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ, ZA NECILNÍHO VZNIKU NECIL. STRÁNKY, JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ S NĚMI ODKAZUJÍ, JAKÝKOLI OBSAH NA STRÁNKÁCH NEBO TAKOVÉ JINÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK NEBO TAKOVÝCH JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, SPECIÁLNÍCH, VEDLEJŠÍCH VEDLEJŠÍCH, BEZNÁHODNÝCH, VEDLEJŠÍCH VEDLEJŠÍCH STRÁNEK OMEZENO NA OSOBNÍ ZRANĚNÍ, BOLEST A UTRPENÍ, EMOČNÍ TÍS, ZTRÁTU VÝNOSŮ, ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKÁNÍ NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTU DAT A WHEDGLENCE PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO JINAK, I V PŘÍPADĚ PŘEDVÍDAJÍCÍHO.

VÝŠE UVEDENÉ NEOVLIVŇUJE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

Termín „affiliate partner“ uvedený v tomto dokumentu je subjekt, který přímo nebo nepřímo ovládá nebo je pod kontrolou nebo je pod společnou kontrolou s HostRooster, kde kontrola znamená mít více než padesát procent (50 %) akcií s hlasovacím právem nebo jiný majetkový podíl nebo většinu hlasovacích práv takového subjektu.