Zásady platebních podmínek

Platby provedené nebo přijaté prostřednictvím se řídí následujícími platebními podmínkami www.hostrooster.com (dále jen „stránky“) provozované společností Hostrooster Ltd.

Hostrooster Ltd. zpracovává všechny platby kartou provedené prostřednictvím Stránek. Prováděním nebo přijímáním plateb prostřednictvím Stránek přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Platebními podmínkami. Tyto podmínky doplňují Všeobecné podmínky služby Hostrooster a jakékoli další platné podmínky.

Klíčové výrazy:

 • Hostrooster Balance: celková částka vašich příjmů jako prodejce a všech vrácených plateb ze zrušených objednávek jako kupujícího.
 • Poskytovatelé platebních služeb: poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají platby provedené prostřednictvím webu, včetně vybírání finančních prostředků od kupujících, převodu a výběru finančních prostředků prodejcům a držení finančních prostředků v souvislosti s zůstatky Hostrooster.
 • Výdělky: peníze vydělané prodejci z dokončených objednávek, které lze vybrat nebo použít k nákupu na Hostrooster v souladu s těmito podmínkami.

Příjem plateb:

 • Za každou prodanou a úspěšně dokončenou službu bude na váš účet připsán výdělek ve výši 80 % z částky nákupu.
 • Hostrooster připíše výdělky prodejcům po dokončení objednávky.
 • Pokud je objednávka zrušena, zaplacené prostředky budou vráceny kupujícímu na zůstatek Hostrooster.
 • Prodejci jsou odpovědní za zaplacení všech daní, které se na ně mohou vztahovat.
 • Společnost Hostrooster je jmenována prodejcem jako omezený autorizovaný zástupce pro výběr plateb výhradně za účelem přijímání plateb od kupujících a odesílání těchto plateb prodejci. Prodávající souhlasí s tím, že platba kupujícího společnosti Hostrooster bude považována za stejnou jako platba provedená přímo prodávajícímu. V případě, že společnost Hostrooster žádné takové částky prodávajícímu neodešle, bude mít prodávající postih pouze vůči společnosti Hostrooster, nikoli přímo kupujícímu.

Výběry z výnosu

 • Chcete-li vybrat své příjmy, musíte mít účet u alespoň jednoho z poskytovatelů platebních služeb Hostrooster pro níže uvedené způsoby výběru. Všechny prostředky způsobilé pro výběr budou drženy vaším jménem na účtu u poskytovatele platebních služeb společnosti Hostrooster. Veškeré platební služby, včetně služeb výběru, bude poskytovat poskytovatel platebních služeb společnosti Hostrooster.
 • Váš profil Hostrooster může být spojen pouze s jedním účtem z každé metody výběru Hostrooster. Výběrový účet poskytovatele platebních služeb může být spojen pouze s jedním profilem Hostrooster.
 • Příjmy jsou k dispozici pro stažení z příslušné stránky pouze po uplynutí 14denní bezpečnostní lhůty po označení objednávky jako dokončené. Nejlépe hodnocení prodejci jsou oprávněni odebrat výnosy po uplynutí lhůty 7 dnů po označení objednávky jako dokončené.
 • Prodejci mohou vybrat své příjmy pomocí jedné z možností výběru společnosti Hostrooster. Chcete-li vybrat své dostupné příjmy, musíte kliknout na určeného poskytovatele výběru a zahájit proces výběru.
 • Z bezpečnostních důvodů může společnost Hostrooster dočasně zakázat prodejci možnost vybírat příjmy, aby zabránil podvodné nebo nezákonné činnosti. K tomu může dojít v důsledku bezpečnostních problémů, nevhodného chování hlášeného ostatními uživateli nebo přidružení více účtů Hostrooster k jednomu poskytovateli výběru.
 • Výběry lze provádět pouze ve výši, kterou máte k dispozici.
 • Poplatky za výběr se liší v závislosti na způsobu výběru.
 • Výběr je konečný a nelze jej vrátit zpět. Jakmile to začne, nebudeme schopni tento proces zvrátit.
 • V určitých případech mohou Prodejci vybírat Výnosy v několika různých měnách. Veškeré směnárenské služby v souvislosti s takovými výběry provádějí poskytovatelé platebních služeb společnosti Hostrooster. Váš zůstatek Hostrooster je vždy odvozen z jeho hodnoty v USD, a proto se částka vašeho zůstatku Hostrooster v místní měně může denně měnit v souladu s kolísáním směnného kurzu a zahrnuje také poplatky za konverzi. Prodejci mají vždy možnost vybrat tržby v USD.
 • Prodejci si budou moci vybrat své příjmy z deaktivovaných účtů po uplynutí bezpečnostní lhůty 90 dnů po úplném ověření vlastnictví příslušného účtu, ode dne poslední zúčtované platby přijaté na jejich účet a se souhlasem společnosti Hostrooster.
 • V závislosti na vaší poloze a měně mohou být účtovány další poplatky.

Nákup na HostRooster funguje následovně:

 • Zákazníci platí společnosti HostRooster za vytvoření objednávky ze stránky práce prodejce nebo vlastní nabídky pomocí tlačítka „Objednat“. HostRooster spolupracuje s poskytovateli platebních služeb, aby shromažďoval všechny platby od kupujících, převáděl tyto platby prodejcům a držel finanční prostředky v souvislosti se zůstatky HostRooster. Všechny platební služby na platformě HostRooster provádějí poskytovatelé platebních služeb HostRooster.
 • HostRooster slouží jako omezený autorizovaný zástupce prodávajícího pro výběr plateb výhradně za účelem přijímání plateb (prostřednictvím jeho poskytovatele platebních služeb, je-li to relevantní) od kupujícího a odesílání těchto plateb prodávajícímu. Platební povinnost kupujícího vůči prodávajícímu bude uspokojena po přijetí platby ze strany společnosti HostRooster (nebo jejího poskytovatele platebních služeb, podle okolností) a společnost HostRooster (prostřednictvím svého poskytovatele platebních služeb, podle okolností) odpovídá za poukázání finančních prostředků prodávajícímu v způsobem popsaným v těchto platebních podmínkách. V případě, že HostRooster (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb) žádné takové částky prodávajícímu neodešle, bude mít prodávající postih pouze vůči HostRooster a nikoli přímo kupujícímu.
 • Na většině míst lze nákupy na HostRooster provádět pomocí jedné z následujících platebních metod: kreditní karta, PayPal, kredity HostRooster nebo stávající zůstatek HostRooster. V některých oblastech mohou platit další platební metody. Poplatky za služby se přičítají při nákupu, kde si můžete prohlédnout a přijmout celkovou částku požadovanou k zaplacení. Tyto poplatky zahrnují správní poplatky. Váš stávající zůstatek HostRooster bude automaticky použit na váš příští nákup.
 • Nesmíte prodejcům nabízet platbu nebo platbu jiným způsobem než prostřednictvím stránky www.hostrooster.com. V případě, že jste byli požádáni o použití alternativního způsobu platby, neprodleně to nahlaste zákaznické podpoře.
 • Souhlasíte s tím, že budete od společnosti HostRooster dostávat faktury a/nebo potvrzení o platbě v elektronické podobě jako dokumenty PDF, e-mailem nebo prostřednictvím webu. Za účelem ochrany proti podvodům, neoprávněným transakcím (jako je praní špinavých peněz), nárokům nebo jiným závazkům shromažďují platební údaje v souvislosti s výběry buď HostRooster, nebo poskytovatelé platebních služeb HostRooster. Poskytovatelé platebních služeb mohou rovněž shromažďovat takové další informace, které jsou nezbytné pro účely zpracování plateb za výběr. HostRooster není vystaven platebním informacím poskytovaným poskytovatelům platebních služeb a tyto informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů platných pro poskytovatele platebních služeb.
 • Použitím jakékoli platební metody a/nebo poskytnutím platebních údajů pro nákupy na HostRooster prohlašujete a zaručujete, že: (a) jste ze zákona oprávněni takové informace poskytovat; (b) jste ze zákona oprávněni nebo máte povolení provádět platby pomocí platebních metod; (c) pokud jste zaměstnancem nebo zástupcem společnosti nebo osoby, která vlastní platební metodu, jste touto společností nebo osobou oprávněni používat platební metodu k provádění plateb na HostRooster; a (d) takové akce neporušují žádný platný zákon.

Spory a zrušení na HostRooster fungují následovně:

 • Vyzýváme naše kupující a prodávající, aby se pokusili urovnat konflikty mezi sebou. Pokud to z nějakého důvodu selže po použití centra řešení nebo pokud narazíte na nepovolené použití na webu, mohou uživatelé kontaktovat oddělení zákaznické podpory HostRooster s žádostí o pomoc.
 • Základy: zrušení objednávky lze provést na serveru HostRooster, je-li to způsobilé, prostřednictvím zákaznické podpory nebo prostřednictvím centra řešení pro každou objednávku. Podání sporu o transakci nebo zrušení platby prostřednictvím vašeho poskytovatele plateb nebo vaší banky je porušením těchto platebních podmínek. Pokud tak učiníte, váš účet může být dočasně nebo trvale deaktivován. Poznámka: Jakmile podáte spor se svým poskytovatelem plateb, nebudou finanční prostředky způsobilé k vrácení peněz kvůli našim závazkům vůči poskytovateli plateb.
 • V případě, že narazíte na problém související se službou poskytovanou v objednávce, doporučujeme vám použít nástroje pro řešení sporů na webu a pokusit se záležitost vyřešit. HostRooster si prostřednictvím svého poskytovatele platebních služeb vyhrazuje právo zrušit objednávky nebo pozastavit finanční prostředky pro jakékoli podezření na podvodné transakce provedené na webu.
 • Veškerý převod a postoupení duševního vlastnictví kupujícímu podléhá plné platbě a dodávka nemůže být použita, pokud je platba z jakéhokoli důvodu zrušena. Pokud je objednávka zrušena (z jakéhokoli důvodu), zaplacené prostředky budou vráceny do zůstatku HostRooster kupujícího.
 • Revize dodávek mohou provádět prodejci na základě vystoupení prodejce a péče o zákazníky. Prodejci mohou určit množství revizí, které chtějí nabízet, včetně žádných revizí. Žádosti o revize lze provádět prostřednictvím stránky objednávky, když je objednávka označena jako doručená. Požadavek na získání více služeb od prodejců nad rámec dohodnutých požadavků pomocí tlačítka žádosti o revize není povolen.
 • Storno objednávky: HostRooster doporučuje kupujícím a prodávajícím, aby vzájemně řešili servisní spory pomocí centra řešení. Způsobilost žádostí o zrušení objednávky na HostRooster posoudí náš tým zákaznické podpory na základě řady faktorů, včetně porušení našich podmínek služby a/nebo našich komunitních standardů, obecného pochybení a nesprávného použití doručovacího systému HostRooster.
 • Dokončené objednávky (nebo případně dokončené milníky) mohou být zrušeny na základě posouzení našeho týmu zákaznické podpory do 14 dnů poté, co je objednávka (nebo milník) označena jako dokončená. Upozorňujeme, že objednávky nelze zrušit částečně (tzn. celou objednávku můžeme zrušit pouze tehdy, když je oprávněná).
 • Ve výjimečných případech, kdy to považujeme za vhodné, může náš tým zákaznické podpory zrušit dokončenou objednávku i po uplynutí 14 dnů od jejího dokončení. V takových případech budou částky zaplacené za zrušenou objednávku vráceny do zůstatku hostitele HostRooster kupujícího a budou odečteny ze zůstatku hostitele HostRooster prodávajícího nebo, pokud v zůstatku hostitele HostRooster prodávajícího nejsou dostatečné částky, z budoucích příjmů takového prodejce.
 • Než se obrátíte na zákaznickou podporu, musíte použít centrum řešení HostRooster k řešení vašich problémů a požadovaného řešení souvisejícího se službou poskytovanou jejich prodejcem. Zákaznická podpora nepodnikne žádné kroky proti objednávkám, kde příslušný prodejce neinformoval svého prodejce o problémech souvisejících se službou prodejce, a umožní prodejcům, aby nejprve poskytli řešení. To nezahrnuje nepovolené použití HostRooster. Jakékoli nepovolené použití HostRooster, ke kterému dojde během objednávky, po kontrole naším týmem zákaznické podpory, může vést ke zrušení objednávky. To zahrnuje mimo jiné používání služby k nezákonným nebo neoprávněným činnostem nebo pokusy o obcházení platformy HostRooster nebo platebního procesu.
 • Pokud jste kupující a byla vám naúčtována objednávka, kterou jste neautorizovali, okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu. HostRooster záležitost prošetří a podnikne příslušné kroky k vyřešení problému.
 • Pokud jste prodejcem, ponesete odpovědnost za jakékoli žádosti o zrušení nebo vrácení peněz, které vyplývají z vaší neschopnosti dodat službu nebo ji nedoručit, jak je popsáno na vaší stránce koncertu, nebo z jakéhokoli porušení podmínek služby HostRooster nebo standardů komunity.
 • V případě jakýchkoli sporů si společnost HostRooster vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí a přijmout vhodná opatření k vyřešení problému, což může zahrnovat zrušení objednávky, vrácení peněz nebo pozastavení finančních prostředků.
 • Používáním platformy HostRooster souhlasíte s těmito podmínkami pro spory a zrušení. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na zákaznickou podporu a požádejte o pomoc.

Věříme, že tyto zásady jsou spravedlivé a transparentní, a budeme je nadále kontrolovat a upravovat podle potřeby, abychom členům naší komunity zajistili co nejlepší zkušenost. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našeho transakčního poplatku.

Tagy
Share

Související články